Проекты

Библейский комментарий

Інтерв’ю з професором Олексієм Паничем з приводу книги Алістера Макграта “Небезпечна ідея християнства”

By Roman Soloviy | Листопад 16, 2017

Шановні колеги, пропонуємо Вашій увазі цікаву розмову Олексія Сігова (“Дух і літера”) і доктора філософських наук, професора Олексія Панича, перекладачи книги книги Алістера Макграта “Небезпечна ідея християнства. Протестантська революція: історія від шістнадцятого до двадцять першого століття” українською мовою. Книга була видана у співпраці з видавництвом “Дух і літера” Ресурсно-дослідницьким центром ЄААА в рамках програми ЄААА “Реформація 500”.

Topics: Реформация 500 | Коментарі Вимкнено до Інтерв’ю з професором Олексієм Паничем з приводу книги Алістера Макграта “Небезпечна ідея християнства”

Конференція «Реформація і сучасний світ (філософія, богослов’я, наука)» відбулася в Одесі

By Roman Soloviy | Жовтень 5, 2017

Міжнародна наукова конференція «Реформація і сучасний світ (філософія, богослов’я, наука)» відбулася 28-29 вересня в Одеському національному університеті. Захід проходив у рамках відзначення 500-ліття протестантської Реформації. Конференцію ініціював Ресурсно-дослідницький центр Євро-Азійської Акредитаційної Асоціації разом з ОНУ, Одеською богословською семінарією ЄХБ при підтримці обласної влади та релігієзнавчих центрів країни.
На пленарному засіданні за участі провідних релігієзнавців провели дискусії про міжконфесійний діалог, толерантність і екуменізм, протиріччя і нерозривний зв’язок науки та релігії, діяльну участь релігійних організацій у драматичних суспільно-політичних перетвореннях у сучасній Україні.
На другий день конференції відбувся круглий стіл «Реформація і міжконфесійний діалог» за участю православних, католицьких, протестантських богословів та істориків. У своїх доповіддях учасники представили спільне та особливе у богословських підходах різних християнських традицій, зокрема, у сфері сакраментології.
Однією з центральних подій конференції стала презентація перекладу книжки видатного протестантського богослова Пауля Тілліха «Історія християнської думки». Особливість цього перекладу в тому, що його здійснив ще у 1970-х роках в Одесі відомий православний богослов і перекладач Микола Полторацький, а книжка вийшла щойно тепер. Одеським вченим вдалося реконструювати маловідомі сторінки історії плідного міжконфесійного діалогу. У відповідь учасники конференції запропонували такий діалог продовжувати, а саму конференцію зробити постійно діючим форумом, який щорічно збирається в Одесі.

 

Topics: Uncategorized | Коментарі Вимкнено до Конференція «Реформація і сучасний світ (філософія, богослов’я, наука)» відбулася в Одесі

Новый выпуск журнала “Богословские размышления”

By Roman Soloviy | Вересень 4, 2017

Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию новый выпуск журнала “Богословские размышления”. Его основу составляют материалы третьей международной научно-богословской конференция “Реформация: человек, церковь, общество”, состоявшейся 20-21 апреля в Санкт-Петербургском христианском университете. Мероприятие было инициировано Ресурсно-исследовательским центром Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации и организовано в рамках программы празднования пятисотлетия протестантской Реформации. В ходе работы конференции были освещены результаты исследований, посвященных истории европейской Реформации и протестантизма, протестантскому богословию, влиянию реформационного наследия на развитие современной цивилизации и культуры. Конференция стала своеобразной площадкой для информационного обмена научного и богословского сообществ, развития международного и межконфессионального сотрудничества, интеграции христианского богословия в сферу научных дискуссий.

Во время первого пленарного заседания участники конференции выслушали ряд докладов, посвященных истокам, историческим вехам и богословским парадигмам Реформации. В частности, в увлекательном докладе лютеранского богослова А. В. Тихомирова “Пир во время чумы” были подробно раскрыты образ единения со Христом и Царства Божьего в хоралах Филиппа Николаи, а профессор Российского государственного гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета М. А. Пылаев обратил внимание аудитории на философские дискурсы в теологии Слова Бога Карла Барта.

Следующие пленарные заседания были посвящены осмыслению богословских импульсов Реформации и их влияния на традиции европейского мышления. В частности, главный научный сотрудник Институт философии и права Уральского отделения РАН Е. А. Степанова проанализировала альтернативное христианство в современном художественном изображении. Старший научный сотрудник Центра изучения и развития межкультурных отношений Куропаткина О. В. рассказала о значении пиетизма для формирования гражданского общества скандинавских стран, профессор Протестантского богословского университета (г. Лювен, Бельгия) Эверт ван де Пол обратил внимание на роль протестантизма в возникновении гражданских прав человек. Профессор Украинского католического университета М. Н. Черенков предложил осмыслить значение Реформации в идейном контексте апокалипсиса секулярности, а С. В. Санников проанализировал различие в подходах к пониманию Sola Scriptura в богословских парадигмах классической и радикальной Реформации.

Активное взаимодействие участников конференции происходило во время работы двух параллельных секций. В ходе работы секции “Протестантизм в восточноевропейском цивилизационном пространстве” была выдержана основная линия конференции. В частности, выступающие осветили исторические судьбы и богословское наследие протестантских конфессий (Т. К. Никольская, Н. Петрив). На секции “Богословские и социокультурные измерения реформационных процессов” были подробно рассмотрены вопросы смысла Реформации, ее влияния на развитие индивидуалистического импульса в философии Нового времени (В. К. Самохвалова).

Кроме материалов конференции в состав выпуска вошла статья известного украинского исследователя истории протестантизма, профессора кафедры церковной истории Украинского католического университета В. И. Любащенко “Осмислення Реформації в протестантській історіографії ранньомодерного часу”. В статье в контексте осмысления феномена Реформации и различных моделей церковных реформ в Западной и Восточной Европе анализируется содержание хроники протестантского деятеля Речи Посполитой Анджея Венгерского “Славянская Реформация”. Автор обращает внимание на безусловное новаторство польского хрониста, показавшего специфику Реформации в Восточной Европе, в частности в регионе католическо-православного пограничья.

Обращаем внимание читателей на то, что в текущем выпуске журнала продолжает свою работу отдел рецензий. Принимая во внимание пятисотлетний юбилей Реформации, мы сосредоточили внимание на новых изданиях, посвященных историческому осмыслению реформационных процессов и богословского наследия протестантизма.

Редколлегия журнала приглашает к сотрудничеству и публикации результатов своих исследований авторов, изучающих богословие и смежные дисциплины. Целевая аудитория журнала – исследователи, богословы, религиоведы, преподаватели и студенты евангельских богословских учебных заведений, семинарий и теологических факультетов а также церковные лидеры. Журнал публикует оригинальные научные статьи, охватывающие различные аспекты богословских исследований, а также критические рецензии актуальных богословских публикаций.
Роман Соловий
Главный редактор журнала “Богословские размышления”

Topics: "Богословские размышления" | Коментарі Вимкнено до Новый выпуск журнала “Богословские размышления”


« Previous Entries

Хостинг

VPS - Хостинг

аренда сервера

Dedicated server

Регистрация доменов

Русские темы для WordPress. Бесплатные шаблоны для блогов WordPress на любой вкус